Issue 3: capturing the ordinary

Issue 3

***SUBMISSIONS NOW CLOSED***

Thank you to everyone who submitted work for this issue. Please bear with us while we review all submissions received. We will endeavour to get back to you regarding our decision on publication as soon as possible.

At Bealtaine, we’re so excited to be kicking off submissions for our latest issue under this new theme: capturing the ordinary.

We’re looking for your interpretations of this idea and for you to creatively consider what is captivating about mundanity. We are keen to publish work which captures ordinary moments and unearths the power of the rituals that are otherwise considered usual and banal. 

Submissions will be open from 19 October until December 4, or until we have reached capacity.

We can’t wait to see what beautiful, mundane moments spark your creativity!

To read our submissions guidelines, click here.

#CapturingTheOrdinary #BealtaineIssue3

As Gaeilge

Is mór againn anseo i mBealtaine a fhógairt go mbeidh muid ag glacadh le gearrscéalta, grianghrafanna,dánta,ealaíon agus aistí uaibh don tríú heagrán den iris atá ar na bacáin againn, faoin téama nua: an gnáthrud. 

Tá muid ag lorg bhur léirithe ar an chóincheap seo agus go ndéanfaidh sibh meas cruthaitheach ar céard atá mealltach faoin saol leamh. Tá muid ag tnúth go mór le saothair a léiríonn an gnáthshaol  agus a nochtaíonn an cumhacht a bhaineann leis na gnásanna a mheastar a bheith coitianta agus seanchaite.

Is féidir bhur saothair a sheoladh chugainn ó 17 Deireadh Fómhair go dtí 4 Nollaig 2022 nó nuair atá lánacmhainn sroichte againn. 

Tá muid ag súil go mór le cloisteáil uaibh faoi céard iad na gnásanna a splancann bhur gcuid cruthaitheachta.

Chun ár dtreoirlínte aighneachta a léamh, cliceáil anseo.

#AnGnáthrud #BealtaineIssue3

Bealtaine Magazine

© 2022, website built by Rory O'Connor with Gatsby.

Logo design by Lucia Moreno Montero.