Issue 3: Submissions Guidelines

Issue 3

***SUBMISSIONS NOW CLOSED***

Thank you to everyone who submitted work to us for this issue. Please bear with us while we review each submission. We will endeavour to get back to you as soon as possible regarding our decision on publication.

From each contributor we are looking for:

Short stories: 1 written piece of fiction up to 5,000 words maximum.

Poems: up to 3 poems of no more than 50 lines each.

Essays: 1 written essay of up to 1,500 words maximum.

Photographs and art: up to 8 pieces of photography or art. Please also ensure that your work is in high resolution digital format from one of the following file types: JPG., PNG., SVG., PDF.

Along with Issue 3’s theme of ‘capturing the ordinary’, we will be awarding a cash prize of €50 for best submission in each submission category.

That means in short fiction, poetry, essays, photography, and art, you could have the chance to win €50 and be named one of our featured creatives!

Send your submissions via email to submissions@bealtainemag.ie.

As always, we look forward to seeing all of the diverse talent that you have to share.

Issue 3 submissions are open as of October 19th! Submissions will close in six weeks time on Sunday December 4th at 11:59pm, or until we reach capacity. So mark your calendars! 📆

If you have any queries or burning questions, please feel free to reach out to us before submitting your work at info@bealtainemag.ie!

To read more about the theme and what we are looking for with this issue, click here.

#CapturingTheOrdinary #BealtaineIssue3

As Gaeilge

Ó gach rannpháirtí tá muid ag lorg:

Gearrscéalta: píosa ficsin amháin suas go 5,000 focal ar a mhéad.

Dánta: suas go 3 dhán 50 líne an ceann ar a mhéad.

Aistí: Aiste scríofa amháin 1,500 focal ar a mhéad.

Grianghraif agus Ealaín: Suas go 8 bpíosa griangrafadóireachta nó ealaíne. Cinntigh le do thoil go bhfuil d’obair ar fáil i bhformáid ardtaifigh dhigiteach i gceann de na cineálacha comhaid seo a leanas: JPG.,PNG.,SVG.,PDF.

Beidh €50 de dhuais ar fáil don tsaothar is fearr i ngach catagóir.

Ciallaíonn sé sin go bhféadfaí €50 a bhuachaint i  ngach catagóir agus a bheith ainmnithe mar cheann dár n-ealaíontóirí admhaithe!

Seol bhur gcuid saothar chuig submissions@bealtainemag.ie.

Tá an iontráil uathoibríoch don chomórtas seo agus déanfar meastóireacht ar gach saothar a chuirfear isteach. Níl aon táille iontrála.

Mar is iondúil, Tá muid ag súil go mór leis an eagsúlacht saothair a sheolfar chugainn sna seachtainí amach romhainn.

Tá muid ag glacadh le bhur saothar ó 17 Deireadh Fómhair go dtí 4 Nollaig 22 nó nuair atá lánachmainn sroichte againn. Cuirigí na dátaí sna dialanna! 📆

Má tá ceist nó tuairim ar bith agaibh le bhur dtoil gabhaigí i dteagmháil linn ag bealtainemag@gmail.com.

Chun tuilleadh léitheoireacht a dhéanamh ar an téama nó chun léargas a fháil ar a bhfuil muid ag lorg, cliceáil anseo.

#AnGnáthrud #BealtaineIssue3

Bealtaine Magazine

© 2022, website built by Rory O'Connor with Gatsby.

Logo design by Lucia Moreno Montero.