Issue 3: Submissions Guidelines

Issue 3

From each contributor we are looking for:

Short stories: 1 written piece of fiction up to 5,000 words maximum.

Poems: up to 3 poems of no more than 50 lines each.

Essays: 1 written essay of up to 1,500 words maximum.

Photographs and art: up to 8 pieces of photography or art. Please also ensure that your work is in high resolution digital format from one of the following file types: JPG., PNG., SVG., PDF.

Along with Issue 3’s theme of ‘capturing the ordinary’, we will be awarding a cash prize of €50 for best submission in each submission category.

That means in short fiction, poetry, essays, photography, and art, you could have the chance to win €50 and be named one of our featured creatives!

Send your submissions via email to submissions@bealtainemag.ie.

As always, we look forward to seeing all of the diverse talent that you have to share.

Issue 3 submissions are open as of October 19th! Submissions will close in six weeks time on Sunday December 4th at 11:59pm, or until we reach capacity. So mark your calendars! 📆

If you have any queries or burning questions, please feel free to reach out to us before submitting your work at info@bealtainemag.ie!

To read more about the theme and what we are looking for with this issue, click here.

#CapturingTheOrdinary #BealtaineIssue3

As Gaeilge

Ó gach rannpháirtí tá muid ag lorg:

Gearrscéalta: píosa ficsin amháin suas go 5,000 focal ar a mhéad.

Dánta: suas go 3 dhán 50 líne an ceann ar a mhéad.

Aistí: Aiste scríofa amháin 1,500 focal ar a mhéad.

Grianghraif agus Ealaín: Suas go 8 bpíosa griangrafadóireachta nó ealaíne. Cinntigh le do thoil go bhfuil d’obair ar fáil i bhformáid ardtaifigh dhigiteach i gceann de na cineálacha comhaid seo a leanas: JPG.,PNG.,SVG.,PDF.

Beidh €50 de dhuais ar fáil don tsaothar is fearr i ngach catagóir.

Ciallaíonn sé sin go bhféadfaí €50 a bhuachaint i  ngach catagóir agus a bheith ainmnithe mar cheann dár n-ealaíontóirí admhaithe!

Seol bhur gcuid saothar chuig submissions@bealtainemag.ie.

Tá an iontráil uathoibríoch don chomórtas seo agus déanfar meastóireacht ar gach saothar a chuirfear isteach. Níl aon táille iontrála.

Mar is iondúil, Tá muid ag súil go mór leis an eagsúlacht saothair a sheolfar chugainn sna seachtainí amach romhainn.

Tá muid ag glacadh le bhur saothar ó 17 Deireadh Fómhair go dtí 4 Nollaig 22 nó nuair atá lánachmainn sroichte againn. Cuirigí na dátaí sna dialanna! 📆

Má tá ceist nó tuairim ar bith agaibh le bhur dtoil gabhaigí i dteagmháil linn ag bealtainemag@gmail.com.

Chun tuilleadh léitheoireacht a dhéanamh ar an téama nó chun léargas a fháil ar a bhfuil muid ag lorg, cliceáil anseo.

#AnGnáthrud #BealtaineIssue3

Bealtaine Magazine

© 2022, website built by Rory O'Connor with Gatsby.

Logo design by Lucia Moreno Montero.